Top

Privatumo ir slapukų politika

UAB „KORTEKA“ vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie įmonės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės UAB „KORTEKA“ interneto svetainėje ar užsisakote prekes elektroninėje parduotuvėje, užsisakote naujienlaiškius. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas UAB „KORTEKA“ atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per UAB „KORTEKA“ tinklą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

UAB „KORTEKA“ vykdomas asmens duomenų tvarkymas

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad UAB „KORTEKA“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • teikiant elektroninių ryšių paslaugas siekiant sudaryti ir vykdyti pirkimo – pardavimo sutartis, administruoti klientų duomenų bazę;
 • teikiant elektroninės prekybos paslaugas;
 • vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;
 • gerinant mūsų paslaugų kokybę, kad įvykdytume savo administracinius tikslus ir apsaugotume savo verslo interesus.

Asmens duomenys, kuriuos renkame apie jus

UAB „KORTEKA“ renka ir tvarko šias asmens duomenis, reikalingus aukščiau išvardintiems tikslams:

 • vardas, pavardė, kontaktiniai duomenis (adresas, el. pašto adresas, telefono numeriai ir pan.)
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms suteikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitos informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

UAB „KORTEKA“ saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga UAB „KORTEKA“ teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

UAB „KORTEKA“ imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kam UAB „KORTEKA“ teikia ar gali teikti asmens duomenis?

Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Pirkėjo sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Bendrovės partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsakytas paslaugas;
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
 • Kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

 Jūsų teisės

 • turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, gauti iš mūsų patvirtinimą, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • turite teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • turite teisė riboti savo asmens duomenų naudojimą, ar prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų pašalinti.
 • turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija;
 • jei turite nusiskundimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su slapukų gauta ir saugoma informacija.

Siekdami vykdyti tiesioginė rinkodarą, mes galime naudotis „Google Analytics“, „Facebook“ ar kitų socialinių tinklų teikiamomis rinkodaros ar reklamos priemonėmis, kurios padeda mums analizuoti pirkėjų poreikius, remiantis slapukų surinkta informacija.

Apsilankė UAB „KORTEKA“ interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti arba ištrinti pagal savo pageidavimus.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių, įskaitant ir mūsų, neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės UAB „KORTEKA“ internetine svetaine.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite kokių nors klausimų, komentarų ar prašymų dėl šios Politikos, parašykite el. laišką mūsų duomenų apsaugos atsakingam darbuotojui adresu info@korteka.eu arba raštu siunčiant prašymus/skundus/atsiliepimus adresu  UAB „KORTEKA“, Kalvarijų g. 28, LT-09309, Vilnius, Lietuva.