Top

KOKYBĖS RODYKLIAI

Prekės kokybė patvirtinama pagal Gamintojo išduotus kokybės pažymėjimus. Pirkėjas savo sąskaitą gali pasamdyti nepriklausomu ekspertus produkto kokybei ir kiekybei patikrinti .

Pirkėjas turi teisę 3 (trijų) dienų laikotarpyje po prekių pristatymo (gavimo) pareikšti pretenzijas Pardavėjui dėl prekių kokybės.