Top

PRODUKTAI

Rankų dezinfekcinis gelis «DisinfViro» – 60 ml

1,95

- +

Aprašymas

Sertifikuotas asmens higienos gelis dezinfekcijai (1 tipo biocidas). Paruoštas naudojimui. Tirštesnis už įprastus rinkoje esančius dezinfekantus. Higieninei rankų dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei visuomenės paskirties objektuose. Naudojant tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-COV-2 (2019-2CoV) virusas.

Veiklioji medžiaga: Etilo alkoholis, % kiekis, apskaičiuotas pagal sunaudoto alkoholio kiekį, 70 – 72 %, Spalva – bespalvis.

Naudojimas: Higieninei rankų dezinfekcijai į delną įpilti 3 ml produkto, masažuojant įtrinti į odą, rankos turi būti drėgnos 30 sek. Po dezinfekcijos odos nuplauti nereikia. Nepalieka lipnaus sluoksnio. Nenaudoti veido odos ir gleivinių dezinfekcijai, žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

TIK IŠORINIAM NAUDOJIMUI. VENGTI KONTAKTO SU AKIMIS. labai degus skystis ir garai. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti gerai vėdinamoje ir vėsioje vietoje. Turinį/ talpyklą (išmesti ) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

PATEKUS Į AKIS. Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biurą. Arba kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biuro tel. 852362052, 868753378.

Tinka naudoti 2 metus nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.
Gamintojas: UAB Baltic Trading